DONATE

Đóng góp của bạn sẽ góp phần vào việc:

  • Thực hiện tốt hơn các dự án mà Saigon Compass đang làm tại địa phương và TP Hồ Chí Minh.
  • Tạo ra sự thay đổi lớn hơn ngay tại chính nơi bạn sống hoặc một vùng đất bạn yêu quý, cho đối tượng bạn quan tâm hay chính thế hệ con cháu của bạn.
  • Mang những câu chuyện đẹp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, … đến nhiều người không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều đất nước trên thế giới.

[give_form id=”245″]